Slarv med ventliationskontroller

Trots att bristfällig luftkonditionering kan leda till hälsoproblem, så är det många fastighetsägare som inte besiktigar sina ventilationsanläggningar.
I Katrineholm hotar byggnadsnämnden med förelägganden om inte kontrolluppgifterna kommer in. Men det går trögt att få in besiktningprotokollen i både Nyköping och Katrineholm, trots att protokollen som visar att ventilationen är kontrollerade skulle vara inne vid årsskiftet 1995 till 1996.