Allt fler vill ha övervakningskameror

Allt fler vill sätta upp kameror för att minska inbrott å förstörelse. På Länsstyrelsen har man märkt ett ökat intresse, inte bara från affärsidkare, utan också från fastighetsägare och från skolor.
Maria Norman, handläggare på Länsstyrelsen i Östergötland, tror att intresset beror på den senaste tidens uppmärksamhet när det gäller bland annat övervakningskameror i taxibilar. Länsstyrelsen får ta emot allt fler samtal från folk som är intresserade av att skaffa övervakningskamera. Det resulterar dock inte alltid att en ny kamera sätts upp. Priset på kamerorna avskräcker många. Trots att många vill skaffa övervakningskameror är man på Länsstyrelsen osäker på hur effektiva dom är. Det finns ännu ingen studie som visar om brottsligheten verkligen minskar med hjälp av kameran. En statlig utredning håller just nu på och ser över det. Länsstyrelsen har, enligt Maria Norman, hitills inte gett någon som vill installera kamera, avslag. Däremot kan Länsstyrelsen se till att användningen av övervak-ningskameran begränsas. Att övervakningskamerorna blir allt vanligare i framtiden är nog säkert. Men vad som händer med den personliga integriteten är svårare att säga.