Sjukskrivna kostar en miljard mer i år

Sjukskrivningarna fortsätter att öka i Västra Götalandsregionen. Första halvåret i år har sjuknotan för Försäkringskassan blivit 1,2 miljarder kronor högre mot samma tid i fjol.
I april hade 46 000 personer i Västra Götaland, som innefattar Skaraborg, varit sjukskrivna mer än en månad. Nästan 20 000 var långtidssjukskrivna, vilket är en ökning med flera tusen på ett år. Trots att sjukskrivningarna blivit fler så har ökningstakten mattats av. Det säger Benny Wärnehall på Försäkringskassan i Västra Götaland.