Lite pengar för att bevara kulturarv från industri

Västmanland har bara fått drygt en halv miljon kronor från delegationen för industrisamhällets kulturarv. Totalt har delegationen fördelat 25 miljoner till olika projekt i Sverige. Men bara tre av tio projekt i Västmanland fick sina ansökningar beviljade.
Mest pengar i länet fick Norberg för att undersöka centrala Norbergs historia, medan till exempel Ekomuseum bergslagen och det gamla ångkraftverket i Västerås inte fått några pengar alls.