Regionen satsar på ny utbildning

Region Skåne vill starta en ny utbildning för att vårdpersonalen ska ägna mer tid åt patienterna.
Vårdpersonalen måste avlastas från pappersarbete för att ägna mer tid åt patienterna. Det anser Region Skåne som nu startar en helt ny administrativ utbildning. Idag går hälften av sjuksköterskornas arbetstid åt till att dokumentera och registrera patienter. Dessutom finns det en mängd administrativa uppgifter inom vården i dag som dagens läkarsekreterarutbildningar inte ger kompetens för. Vid årskkiftet räknar Region Skåne med att lägga fram ett förslag på hur den nya utbildningen ska se ut. Troligtvis blir utbildningen tvåårig och man hoppas att den kan sätta igång till hösten 2002.