Tysk kritik mot Schröder för Iraknej

Den tyske förbundskanslern Gerhard Schröder förtydligade på fredagen ännu en gång att USA inte kan inte räkna med Tyskland stöd för ett angrepp mot Irak. Men inrikespolitiskt får förbundskanslern kritik för att försöka göra Irak-frågan till en valfråga.
Gerhard Schröder sade det redan för en vecka sedan: Den tyska regeringen stöder inte ett amerikanskt angrepp på Irak. – Den som ger sig in i en sådan operation måste vara på det klara med vad han vill uppnå, och hur situationen i hela Mellanöstern påverkas, sade Schröder då. Blankt nej Det betyder att den tyska regeringen är mycket tveksam till själva idén om en militär aktion mot Irak. Och på fredagen upprepade Gerhard Schröder sitt nej i en TV-intervju, men den här gången var det mer av ett blankt nej. Enligt den socialdemokratiska regeringen är det bara USA som har fler soldater i utlandstjänst än Tyskland, och därför kan ingen begära att just Tyskland nu ska göra mer. Det betyder inga tyska soldater, ingen tysk utrustning och inga tyska pengar till ett krig mot Irak. Kritik på hemmaplan Men förbundskanslern får nu kritik på hemmaplan för att han försöker göra motståndet mot ett Irakkrig till en valfråga i det förestående förbundsdagsvalet. Att han går ut med tvärsäkra ståndpunkter i en känslig utrikespolitisk fråga bara för att mobilisera trogna socialdemokrater. Bakom kritiken står förstås den borgerliga oppositionen men också företrädare för det tyska försvaret. Och det finns också socialdemokratiska politiker som säger att regeringens tvärsäkerhet måste ses med bakgrund av den pågående valrörelsen.
Stefan Winiger, Wien