Norge vill utvisa brottsmisstänkta före dom

Den norska regeringen vill att utlänningar som misstänks för grova brott ska kunna utvisas redan innan deras sak behandlats i domstol.
Förändringen gör det lättare att utvisa personer som fått uppehållstillstånd i landet. Men förslaget har väckt stark kritik, bland annat från det norska advokatsamfundet som tycker att det äventyrar rättssäkerheten. Amnestys generalsekreterare i Norge, Peter Eide,tror att förslaget kan leda till att separata rättssystem kommer att gälla för norrmän respektive invandrare.