Svårt hitta lämpliga övervakare

Bara hälften av dem som har rätt till lekmannaövervakare i Eskilstuna och Strängnäs har fått det.
Tanken är att privatpersoner ska fungera som stöd och hjälp för den dömde istället för Kriminalvårdens tjänstemän. Men många av de dömda har så stora narkotikaproblem och psykiska problem, vilket gör det svårt att hitta lämpliga övervakare säger Göran Falk på frivården i Eskilstuna. Men för att kunna hitta lämpliga lekmannaövervakare till de unga brottslingar som döms idag behövs en nyrekrytering.