Få tullbeslag längs med svenskfinska gränsen

Det görs mycket få beslag av sprit, narkotika och cigarretter vid den norra gränsen mellan Sverige och Finland.
I år har inga större beslag gjorts över huvud taget. Orsaken är framför allt att EU satsar mer på att bevaka den yttre gränsen mot länder som inte är med i EU. Personalstyrekan har också skurits ner kraftigt. För tio år sedan arbetade 200 personer för tullen från Sundsvall och uppåt i landet. I dag arbetar 50 personer inom samma område. Haparandatullens arbete har därför kommit att inriktas framför allt på spaning och på att hjälpa näringslivet, säger Karl-Erik Svedjeholm, regionchef för tullen i övre Norrland till Ekot.