Kommun åtalas för utsläpp från tippen

Jönköpings kommun riskerar att åtalas för ett läckage från soptippen i Hult.
Det är länsstyrelsen som har anmält kommunen till åklagarmyndigheten. Orsaken till anmälan är att vattennivån i en lakvattendamm på Hulttippen har varit så hög att det har funnits risk för att förorenat vatten skulle läcka ut i flera vattendrag - bland annat i Vättern. Enligt länsstyrelsen rör det sig om ett så kallat villkorsbrott. Hulttippens miljöcertifiering kan nu komma att dras in till följd av anmälan. Det här skriver Jönköpings-Posten idag.