Plan mot läkarbrist på gång

Läkarbristen i Västra Götalandsregionen ska lösas med utlandsrekrytering och attraktivare arbetsplatser. De lösningarna ingår i en handlingsplan som regionstyrelsen ska besluta om på tisdag. Målet är att komma ner till 1500 invånare per läkare, säger Karin Engdahl som är socialdemokratiskt regionråd.