Ökningen av villapriser i länet missvisande

Jämtlands län har landets största prisökningar på småhus. Men statistiken blir missvisande - eftersom haussen i stort bara gäller en del av länet.
- Det är Östersundsområdet som svarar för största delen medan man längre ut inte alls har så stora prisökningar som statistiken gör gällande. Det säger mäklaren Lars Henrell i Östersund, med 20 års erfarenhet av fastighetsaffärer i länet. Det har talats om att normän trissar upp priserna, främst i västra Jämtland och Härjedalen. - Jag tror inte de har påverkat priserna på permanentboenden. Har de påverkat någonting så är det på fritidshusmarknaden, säger Lars Henrell. Han tror att den låga nyproduktionen är en viktigare förklaring till prisökningarna. - Det gör att det finns väldigt få objekt på marknaden och många intressenter. Ett vanligt småhus i Jämtland kostar strax under 700 000 och det är en ökning med hela 11 procent i jämförelse med samma tid förra året. Rikssnittet ligger på omkring 1,1 miljon kronor och det för en högst ordinär kåk. Bara tre län noterar sjunkande priser, bland dem Västerbotten. Västernorrland ligger på samma nivå som i fjol och det gör att de har landets lägsta priser.