Allt fler polisanmälda brott i Sörmland

Antalet polisanmälda fall av misshandel och försök till mord och dråp i Sörmland har ökat det senaste året. Allra mest ökar personrånen, sett över längre tid. Det visar uppgifter från polisen.
Misshandelsfallen har ökat med tio procent de första sju månaderna i år jämfört med samma period förra året. Antalet polisanmälda försök till mord eller dråp har ökat med 9 fall, vilket statistiskt är en ökning med närmare 65 procent. Närpolischefen Lasse Wennholm säger att det inte går att dra några säkra slutsatser av statistiken; allt beror på vilken tidsperiod man jämför med och polisanmälningar för olika typer av brott går upp och ned. Men den tydligaste skillnaden idag jämfört med för fyra-fem år sedan är personrånen, som förekommer allt mer, särskilt bland ungdomar. Under perioden januari till juli förra året polisanmäldes ca 130 personrån - och det var ungefär lika många under samma period i år. Misshandelsfallen har ökat med tio procent och de sker ofta på helgerna, 3 av 4 är alkoholpåverkade och de flesta är män i 17-23-årsåldern. Polisen försöker skärpa bevakningen i centrum kvällar och helger, men det finns inte tillräckligt med personal.