Skogsvårdsprojekt

Nu skall markägare lära sig mer om hur man tar hand om sina skogsmarker på bästa sätt. Länsstyrelsen drar i höst igång ett projekt, Leko-projektet där målet är att lära markägarna planera känsliga områden med hänsyn till både kultur och naturvärden.
Magnus Henningsson är projektansvarig och han vill också hjälpa markägarna till en effektiv och ekonomisk skötsel av markerna. Projektet börjar i Norrlanda och Anga och kommer att pågå i två år med en budget på en halv miljon kronor.