Värmen ger kadaverlukt i Stenstorp

Antalet klagomål om dålig lukt från kadaveranläggningen Konvex har ökat. Stenstorpsborna säger att de håller sig inomhus eftersom stanken tidvis gör det omöjligt att vara ute.
De senaste veckorna har miljöförvaltningen i Falköping fått ta emot ett ökat antal klagomål från boende i Stenstorp. De klagande tycker att luktproblemen från kadaverförbränningsanläggningen Konvex har förvärrats. Bara den senaste veckan har miljöförvaltningen fått in 24 klagomål från Stenstorpsbor som bland annat inte kan vara i sina trädgårdar på grund av lukten. Egon Sterngård, som är platschef på Konvex, säger till Skaraborgs Allehanda att vare sig han eller miljöförvaltningen har någon förklaring till varför problemen har ökat, men att det varma vädret kan bidra eftersom de döda djur som transporteras till Stenstorp ibland har legat i varma lastbilar i upp till tre dagar och det innebär att förruttnelseprocessen är långt framskriden.