Kunskapscentrum vid Lörje

Idag anordnas en marinarkeologisk dag vid Lörje på norra Gotland. Det är det första konkreta steget i det så kallade Lörjeprojektet - ett projekt som syftar till att locka turister och forskare till ett kunskapscentrum vid Lörje i Hellvi.
Det är industriarvet på den här delen av Gotland som är projektets utgångspunkt, det vill säga kalkstensbrytning och marinarkeologi. Men också den nya industrin, vindkraften.