Fem miljoner till kongresshall

Gotlands kommun har fått sammanlagt 5,4 miljoner kronor i EU-bidrag från Nutek för att köpa mark och förbereda byggandet av en kongresshall i Visby hamn.
Kommunen har redan köpt marken och förprojekteringen är också klar. Nu väntar Gotlands kommun på att regeringen ska besluta om det blir några pengar till själva kongresshallen. Att kommunen nu fått bidrag till markköpet och förberedande utredningar ska inte ses som en fingervisning om att regeringen kommer att ge bidrag till själva kongresshallen, säger Lars-Gunnar Wedin på kommunens tekniska förvaltning.