Krititk mot Korstautbyggnad

Oro för ökad biltrafik, påverkan av odling av köksväxter i trädgården och en miljö farlig för barn att växa upp i. De är några av de synpunkter som läggs fram i de remissvar som nu kommit in till Sundsvalls kommun som ifrågasätter utbyggnaden av sopförbränningsanläggningen i Korsta.
En av remissvaren kommer från Gustavsvarvs hamnanläggning på Alnön mittemot Korstaverket, som i många år periodvis drabbats av nedall i samband med regn. I och med utbyggnaden av sopeldning vid Korstaverken säger man sig nu vara rädd för att nedfallet kommer att fortsätta.