Partnerskapslagen ett hinder

-Partnerskapslagen sätter stopp för homosexuellas möjligheter att skaffa barn, det anser Eva Odenborg från Nyköping som är ledamot av RFSL:s styrelse.
Sedan lagen om partnerskap kom 1995 har omkring 25 homosexuella par ingått partnerskap i länet. -Den siffran är låg, anser Eva Odenborg. Men att registrera sig för partnerskap innebär också att man måste frånskriva sig möjligheten att bli förälder - när det gäller insemination eller att till exempel prövas för adoption, säger hon. Och det kan vara en förklaring till den låga siffran. Sedan partnerskapslagen kom 1995 har 1800 par ingått partnerskap i hela landet.