Historiker studerar medeltidsveckan

Medeltidsveckan skildrar inte medeltiden så som den verkligen var, utan ger en betydligt mer glamorös bild av medeltiden än verkligheten.
Och det är tur, säger historikern Erika Larsson eftersom den annars skulle vara rätt ointressant. Erika Larsson studerar den här veckan medeltiden på Gotland, hur människor använder historien i sin vardag, ett sorts historiebruk. Hon intervjuar olika deltagare i medeltidsveckan och skall sen skriva en avhandling i historia om den. Medeltidsveckan fyller många funktioner, inte bara för att tillfredsställa nyfikenheten på hur det var förr utan också social funktioner, det är för många ett sätt att träffas och umgås, säger Erika Larsson.