Rondell skulle rädda liv

- Bygg en rondell vid den hårt trafikerade vägkorsningen Galgen utanför Gränna, det kräver företrädare för näringslivet i Gränna.
Den senaste olyckan inträffade för bara en dryg vecka sedan. Kent Palm, som är järnhandlare och deltidsbrandman i Gränna, är rädd att någon ska skadas allvarligt och vill se en rondell mellan Galgen och bensinmacken Statoil utanför Gränna. Korsningen är hårt trafikerad. Vid den senaste mätningen som gjordes för sex år sedan, räknade Vägverket till 5000 fordon per dygn. Och sedan dess har trafiken ökat, inte minst sommartid då tusentals turister söker sig till Gränna.