Partnervåld finns hos bögar

Misshandel och psykisk våld inom homosexuella förhållanden är minst lika vanligt som inom heterosexuella relationer.
Nu menar RFSL att det här problemet måste tas på allvar. - Om man är homosexuell, så tror nog folk att man lever tryggt i sitt förhållande, eftersom man då kanske haft en jobbig väg innan man erkännt för sig själv vem man är, säger Agneta Dynesius på RFSL i Jönköping.