Bättre arbetsmiljö för sågverksarbetarna

Nu försöker arbetsmiljöverket minska skadorna hos sågverksarbetarna. Säkerheten har hittills fått komma i andra hand i sågverken, anser Arbetsmiljöverket, men, i en riksomfattande satsning ska säkerhetstänkandet och omsorgen om arbetsmiljön in redan från början när nya sågar byggs.
Sågverksarbetarna är en yrkesgrupp som drabbats hårt av skador och sjukskrivningar. Bland maskinerna i den bullriga och dammiga miljön är klämskador och skärskador några av problemen.