KO förbereder stämning efter alkoholreklam

Konsumentombudsmannen, KO, förbereder en stämning mot Allers förlag i Helsingborg för att förlaget har publicerat annonser med alkoholreklam i flera av sina veckotidningar, rapporterar Sveriges Radio Malmö.
I en tingsrättsdom tidigare i år förlorade KO ett liknande fall med hänvisning till EU:s regler. Den domen är överklagad till Marknadsdomstolen och innan saken avgjorts där, anser KO att det svenska förbudet mot alkoholreklam gäller. Allers förlag står bakom flera av landets största veckotidningar.