Friskolan Vittra vill dölja den verkliga vinsten

Ett av Sveriges största friskoleföretag Vittra, som planerar starta friskolor i både Norrköping och Linköping, vill ta ut högre vinster från skolorna än vad de egna lärarna och föräldrarna får veta. Enligt ett internt dokument som Sveriges Radio tagit del av, måste skolcheferna hålla tyst om de verkliga vinstmålen.
I debatten kring friskolorna har det sagts att det är svårt att kombinera vinster med en bra skola. De stora friskolorna, där ibland Vittra, har sagt att det är möjligt att ta ut en vinst på 5-7 procent. Men, enligt ett kontraktsförlag som skolcheferna inom Vittra fick i våras, är det egentliga vinstmålet 13 procent inom Vittra, en siffra som inte fick avslöjas för varken skolans medarbetare eller föräldrar. Vittras VD, Stig Johansson, säger att de som satsat pengar i friskolan gör en risktagning och att avkastningen bör anpassas efter det.