Höns i kläm när äggproducenter processar

Om två år ska landets äggproducenter ha byggt om sina hönsburar så att alla höns har tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Men 1,2 miljoner höns, eller en femtedel av alla höns i Sverige, kan komma att få bo kvar i sämre burar.
Många stora äggproducenter vill nämligen inte bygga om sina burar och i en unik massaktion har dom därför startat 90 rättsprocesser mot Jordbruksverket i Jönköping. Det är 34 äggproducenter från främst sydsverige som ligger bakom de här 90 målen. De vill ha längre tid på sig, bland annat därför att de tycker det blir för dyrt att bygga om burarna. Jordbruksverket har dock sagt nej till dispenser bortom 2004, och därför har äggproducenterna drivit frågan till domstol.