Mobilsamtal kostar mycket för kommunen

Uppsala kommuns telefonkostnader har ökat dramatiskt under dom senaste åren.
Sedan 1995 har räkningen stigit med 12 miljoner kronor till 35 miljoner. Det är en ökning på 35 procent. Martin Horm, som är telechef på Uppsala kommun, säger att dom ökande kostnaderna mestadels beror på det ökande mobilanvändandet. 28 miljoner kronor ringer kommunen för på det fasta nätet, å 7 miljoner kronor kostar mobilanvändandet. Ungefär 2600 av kommunens 12 000 anställda har mobiltelefon. Hittills har det inte funnits någon skriftlig reglering för hur mobiltelefonerna får användas, men ett policyförslag ligger nu färdigt och väntar på att klubbas igenom. Åtgärder att vänta I höst ska alla anställda inom kommunen vara anslutna till samma växel. Idag finns det många småväxlar inom kommunen och varje gång en anställd ringer från en telefon som är ansluten till en växel, till en telefon som är ansluten till en annan växel inom kommunen, kostar det som ett vanligt lokalsamtal. Inom samma växel är det däremot gratis att ringa. Dessutom har kommunen sedan februari i år slutit ett nytt avtal med Telia för att få bättre priser. Martin Horm tror att det här sammantaget kommer att få ned kommunens telefonkostnader med fyra miljoner kronor om året.