Bernhardsson försvarar Posten

Statliga Postens styrelseordförande Göte Bernhardsson, försvarar nu Postens agerande vid försäljningen av Postgirot till bankkoncernen Nordea.
Postgirot säljs genom ett dotterbolag i Holland, och på så sätt slipper Posten betala cirka 350 miljOner kronor i reavinstskatt, något som kritiseras av ledande socialdemokrater. Göte Bernhardsson säger till Ekot att tillvägagångs-sättet är vanligt när det gäller försäljningar och att affären granskats av skattemyndigheterna som inte haft några invändningar.