Chefskandidat hoppar av

Chefen för kommunens barn- och utbildningsförvaltning, Lars Danielsson, vill inte bli ny regional utvecklingschef vid RUE.
I ett brev till kommunledningen skriver Danielsson att han vill fortsätta arbeta vid BUF och att han därför drar tillbaka sin ansökan. Lars Danielsson motiverar beslutet med att barn- och utbildningsförvaltningen just nu genomför flera utvecklingsprojekt som han vill fortsätta arbeta med. Lars Danielssons förordnande som chef för barn- och utbildningsförvaltningen går ut den sista september, men han hoppas att han får fortsätta sin tjänst. Det är den nye regiondirektören Bo Dahllöf som formellt tillsätter tjänsten och den som blir ny regional utvecklingschef blir direkt underställd honom. Förhoppningen är att kunna presentera den nya RUE-chefen senare i augusti.