Utlänningar får inte lämna blod

Personer som inte talar tillräckligt bra svenska får inte lämna blod i Sverige, trots att de klarar sig bra på svenska i andra sammanhang. Socialstyrelsens föreskrifter säger att en person som inte förstår blodcentralens information inte accepteras som blodgivare. DO, diskrimineringsombudsmannen, vill nu ändra de här reglerna, så att fler kan lämna blod. DO vill att blodcentralerna ska tillhandahålla tolkar och att blanketterna ska finnas på fler språk.