Nya friskolor kan drabba lidköpingsskolor

Flera friskolor planeras just nu i Lidköping. Blir de privata skolorna verklighet kan det drabba verksamheten vid de kommunala skolorna. - Vi kan tvingas lägga ner skolor eller minska antalet lärare om vi tappar ett betydande antal barn, säger Mario Melani (s), ordförande i barn- och skolnämnden i Lidköping.
Intresset för att starta friskolor är stort i Lidköping. Trots riskerna att ekonomin vid de kommunala skolorna kan urholkas är barn- och skolnämnden hittills positiv till ansökningarna från friskolorna. - De som sökt är ju ett komplement till våra skolor, säger Mario Melani. Men för varje elev som söker sig till en friskola tappar den kommunala skolan motsvarande "skolpeng". Det betyder att en framgångsrik rekryteringen av friskolorna tvingar kommunen att dra ner på sina kostnader på de kommunala skolorna. - Ekonomiskt kan det bli besvärligt för oss om friskolorna tar till sig många barn från våra olika skolor, medger Mario Melani.