För många trafikdödade

Redan under det första halvåret i år har 270 personer dött i trafiken i landet. Det är lika många som det enligt det nya etappmålet för nollvisionen högst får bli under hela år 2001.
Under juli månad omkom 46 personer i landet och det är tre personer fler än samma månad förra året. Det visar Väg- och transportforskningsinstitutets,VTI, trafiksäkerhetsbarometer för årets första sex månader.