Polska läkare till Blekinge

I spåren av läkarbristen har landstinget i blekinge vänt blickarna mot grannlandet Polen. Och det har slagit väl ut, under måndagen anländer 16 nyrekryterade polska läkare och tandläkare till Blekinge.
Till en början ska dom gå en språkutbildning på drygt sju månader, sedan följer ett halvårs provtjänstgöring och därefter väntar en tjänst i landstinget.