Möjlighet till kristet äldreboende i Katrineholm

Socialförvaltningen i Katrineholm är positiv till att inrätta ett äldreboende med kristen inriktning i kommunen.
Och även om det i nuläget inte finns nåt behov av ett nytt äldreboende i kommunen, är man ändå postitiva till att ett redan existerande äldreboende får en kristen inriktning. Socialförvaltningen ska också utreda vad det ställer för krav på personalen. Förlaget kom från början från folkpartisten Solveig Gustafsson i Katrineholm.