Ericsson fortsatt pessimistiskt

Telekombolaget Ericsson offentliggjorde i dag prospektet för nyemissionen, och företaget skriver att det första halvåret i år inte har visat några tecken på förbättring och att framtidsutsikterna på kort sikt är osäkra.
Företaget upprepar att det har som mål att genomföra ytterligare årliga kostnadsreduktioner på 10 miljarder kronor genom åtgärder före utgången av tredje kvartalet 2003. Om det lyckas väntas dom årliga kostnaderna vid utgången av nästa år vara cirka 50 miljarder lägre än vid början av 2001, skriver Ericsson i prospektet. Ericsson tror sig nå nollresultat vid utgången av år 2003, beräknat på en försäljningsnivå på 120 miljarder kronor.