Homosexualitet hinder på jobbet

Homosexuella personer missgynnas i arbetslivet. Det anser nästan hälften av de tillfrågade - 46 procent - i en Gallupundersökning som TCO låtit göra och som presenterades idag. Bara sju procent anser att homosexuella har en gynnad ställning i arbetslivet.
Undersökningen visar också att kvinnor är mer positiva än män till att ha en homosexuell arbetskamrat. Trettio procent av männen vill inte ha en homosexuell man som arbetskamrat. TCO-ordföranden Sture Nordh säger i en kommentar att homosexualitet knappast ses som en merit i dagens arbetsklimat. Den som öppet träder fram som homosexuell riskerar att hindras i karriären, enligt Sture Nordh.