Avgaser från båtar skadar fiskyngel

Avgaser från båtmotorer skadar fiskynglen i dom svenska vattnen. Det visar en undersökning som Institutet för Tillämpad Miljöforskning vid Stockholms Universitet gjort. Det är nu viktigt att göra allt för att minska utsläppen från båtmotorerna, enligt institutet.
Lennart Balk, som har arbetat med undersökningen, menar att utsläppen är väldigt skadliga för livet i vattnet. Institutet för tillämpad miljöforskning har utfört tester på både nya och gamla två- och fyrtaktsmotorer och kommit fram till båtmotorernas utsläpp har allvarliga skadeeffekter på fiskrom och yngel.