Båtmotoravgaser skadar fiskyngel

Avgaser från båtmotorer skadar fiskynglen i dom svenska vattnen. Det visar en undersökning som Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms Universitet gjort på uppdrag av Sjöfartsverket och Naturvårdsverket.
-Det är främst utsläppens innehåll av polycykliska aromatiska föreningar (PAH:er) som bland annat finns i cigarettrök som skadar livet i vattnet, säger Lennart Balk som har arbetat med undersökningen till Radio Stockholm. Man har utfört tester på både nya och gamla två- och fyrtaktsmotorer och kommit fram till att båtmotorernas utsläpp har allvarliga skadeeffekter på fiskrom och yngel. Utsläpp av kolväten och oförbrännt drivmedel innehåller höga koncentrationer av PAH:er som påverkar fiskarnas fortplanting, leververksamhet och immunsystem. Dessutom skadar dom arvsmassan och kan ge upphov till cancer. Enligt Lennart Balk rör det sig om omkring 15 000 ton oförbrännda drivmedel och andra kolväten som årligen släpps ut i dom svenska vattnen. Dessa mängder är 30 gånger större än t.ex. vid oljeutsläppet 1977 då fartyget Tsesis släppte ut 1000 ton olja i svärdfjorden. Skillnaden är att utsläppen från båtmotorerna är mer utspridda och därför svårare att kontrollera. - Man kan fundera på om man inte för miljön skull borde begränsa användningen av den här typen av motorer eller begränsa användningen i vissa områden, säger Lennart Balk vid Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms Universitet.