Tordmulen på väg tillbaka

Vissa fågelarter ökar i den Sörmländska skärgården. Det är framförallt fågeln Tordmule som ökar till följd av att minken haft en tillbakagång.
Under 1990-talet stördes fåglarna främst under sin häckningsperiod av minkar och hade därför svårt att föröka sig. Staffan Karlsson miljövårddirektör på länstyrelsen menar att minkarna blivit färre, dels pågrund av att vissa jaktlag skjutit mink och dels pågrund av att de senaste vintrarna varit ogynnsamma för minkar som är beroende av isen för att kunna förflytta sig mellan öarna. De minkar som idag finns i Sverige är införda från Nordamerika och har skapat obalans i den Svenska naturen därför ses en tillbakagång av minken enligt Karlsson som något positivt.