Läkemedelsföretag sponsrar läkarutbildning

De gotländska läkarnas vidareutbildning sponsras till största delen av läkemedelsföretag. Det leder till att läkare ofta skriver ut nya, dyrare läkemedel som de har fått information om från företagen, fast det finns likvärdiga läkemedel som är billigare. Det säger Franz Rücker, som är ordförande i läkemedelskommittén på Gotland.
Det här systemet leder till onödigt stora kostnader, säger han, och i sista hand är det skattebetalarna som drabbas. Anslagen inom sjukvården räcker inte till för att betala läkarnas vidareutbildning, vilket alltså har lett till att läkemedelsföretagen i allt större utsträckning bekostar den.