Norsk regnbågslax i odling nära älv

I Norge har man gett tillstånd till en utökning av en regnbågsodling som ligger i anslutning till en vildlaxälv, samtidigt som man krävt att en odling i södra Bullaresjön stoppas.
Verksamheten vid den norska regnbågsodlingen har nu överklagats bland annat av fruktan för parasitsjukdomen Gyrodaktylus salaris, som kan slå ut vildlaxen. I maj gav de regionala norska fiskerimyndigheterna tillstånd till odlingen att bygga ut verksamheten. Statssekreterare André Stöylen säger till Radio Väst att smittrisken från den norska regnbågsodlingen är mindre eftersom den inte är infekterad. Dessutom ligger den på land och kan bara smitta vid ett läckage till den intilliggande laxälven. Trots det tror han inte att den norska regnbågsodlingen kommer att få behålla tillståndet att utöka verksamheten. I Bullaren fick all vuxen regnbåge slaktas efter norska krav, kvar finns en halv miljon yngel i en anläggning på land.