Visumpraxis för palestinier ses över

Migrationsverket ska se över sin stränga praxis vad det gäller att utfärda visum till palestinier. Verkets styrelse träffas på onsdag för att diskutera frågan.
I maj i år antogs de nu gällande reglerna, som har gjort det nästan omöjligt för palestinier bosatta i Gaza och på Västbanken att åka på exempelvis familje- eller forskarbesök till Sverige. För att få visum måste man ha starkt humanitära skäl eller vara inbjuden av någon myndighet eller liknande. Alltför restriktiva regler Anledningen till att Migrationsverket nu ändrar sig är främst att det svenska generalkonsulatet i Jerusalem tycker att verket är FÖR restriktivt, säger Kenneth Fluor, som är avdelningsdirektör på tillståndsenheten vid Migrationsverket. Förvärrad situation Orsaken till de hårdare visumreglerna var den förvärrade situationen i området, som kunde få palestinier på besök i Sverige att vilja söka asyl här. Stränga bedömningar Men det svenska generalkonsulatet i Jerusalem anser nu att Migrationsverket flera gånger sedan dess har gjort för stränga bedömningar då man avslagit palestiniers visumansökan. Vägrades visum Ett aktuellt fall är en palestinsk doktorand vid Hebreiska universitetet i Jerusalem, som hade anmält sig till en internationell kongress för fysiker, anordnad av Lunds universitet förra veckan, där han tänkte presentera en forskarrapport. Men vägrades visum. Nu har alltså Migrationsverket tagit åt sig av kritiken ooch Kenneth Fluor säger att om verket lättar på praxisen skulle den palestinske doktoranden få visum till Sverige.
Helena Mellander