Åkers krutbruk får tyska ägare

Nu är det klar att Åkers Krutbruk får tyska ägare. Det är företaget IBD i Tyskland som, genom ett dotterbolag, har köpt 67 procent av aktierna i Åkers Krutbruk Protection AB.
Den nuvarande ägaren behåller de återstående 33 procenten av aktierna. Anledningen till försäljningen är, enligt ägaren, att de två företagens produkter kompletterar varandra och att försäljningen ska säkra företagets framtid. Åkers Krutbruk har 45 anställda.