Bättre säkerhet behövs på D-data

Landstingets dataföretag D-data bör förbättra säkerhetrutinerna vid inloggning i sitt datasystem. Det anser revisionsföretaget Komrev, som granskat datasäkerheten inom D-data.
Komrev anser också att det bör förtydligas vem som har ansvar för vad inom datasäkerheten. I övrigt skriver Komrev i revisionsrapporten att IT-säkerheten inom d-data är mycket hög.