Levande höns mals till gödsel

Levande höns mals ner i stora kvarnar och används som gödsel. Det hävdar en man som säger sig vara väl initierad i branschen. Han har tipsat Jordbruksverket i Jönköping som har tagit så allvarligt på uppgiften att man gått ut med ett brev till alla kommuner i landet där dom uppmanas skärpa kontrollen av hönserier.
Äggproducenter runt om i landet känner sig utpekade i det brev som verket har skickat ur. Elisabeth Musunen är chef på djurskyddsenheten på Jordbruksverket och hon säger att det hela rör sig om en beklaglig formulering i brevet som man kan tolka som om det här är något som alla hönserier håller på med.