Kameror ska få ner hastigheten

Polisen har ansökt om tillstånd att få sätta upp hastighetskameror längs de uppländska vägarna. Till att börja med är det E18 mellan Enköping och länsgränsen till Västmanland som ska bevakas.
Två tredjedelar av Sveriges län har redan hastighetskameror i en försöksverksamhet. Där kamerorna finns har antalet olyckor minskat och antalet olyckor med personskador har i princip upphört. När försöken nu permanentas väljer också trafikpolisen i Uppsala län att ansöka om tillstånd för att sätta upp kameror. -Vi ser ju nu att det här är en bra trafikövervakningsverksamhet, som kommer att göra att trafiksäkerheten blir högre på de avsnitt där man har kameror, säger Åke Lövh, chef för trafikpolisen i Uppsala län Sträckan som är aktuell i ett första skede är E18 mellan Enköping och länsgränsen mot Västmanland. Den vägen har klassats som en av Sveriges hundra farligaste.