Åsbovägen i Boxholm döps om

En av de två gator i Boxholm som heter Åsbovägen ska nu få nytt namn. Det gäller vägen som går vid servicehuset Bjursdalen och orsaken till namnbytet är just äldreboendet.
- Det får inte bli något strul med ambulanser och liknande, säger gatuchef Conny Abrahamsson på Boxholmshus. Idag ska kommunstyrelsen tillsätta en grupp med uppgift att ta fram namnförslag. Den andra Åsbovägen i Boxholm finns i Strålsnäs utanför tätorten.