"30-skyltarna ett spel för galleriet"

Att sätta upp 30-skyltar i bostadsområdena utan att samtidigt förändra trafikmiljön är verkningslöst. Det säger Lars Hågbrant som är gatuchef i Norrköping.
Medan många kommuner väljer att sänka hastigheten till 30 km/h i bostadsområdena är Norrköping mer restriktiv. Lars Hågbrant menar att 30-skyltarna är ett spel för galleriet, för enligt honom är det ändå väldigt få bilister som håller den hastigetsbegränsningen. Norrköpings kommun tror istället på att förändra trafikmiljön, så att hastigheten dämpas där det behövs utan att 30-skyltar sätts upp. Det med exempelvis avsmalnande vägar eller blomlådor.