Makedonsk knäckfråga löst

Ett genombrott kan nu vara på väg i de förhandlingar som förs mellan de politiska partierna i Makedonien för att få slut på den snart halvårslånga konflikten.
Parterna har kommit överens i den viktiga frågan om albanska ska erkännas som officiellt språk vid sidan av makedonska. Det sa under onsdagskvällen EU:s sändebud Francois Leotard som är med vid förhandlingarna i Ohrid i södra Makedonien. Vad uppgörelsen innebär sa han däremot inte. Enligt Leotard är en förutsättning för att uppgörelsen ska gälla att den andra nyckelfrågan också blir löst - den om kontrollen av polisen i områden i Makedonien där albaner är i majoritet.