Fler vill sprida aska över hav

Det har blivit allt vanligare med alternativ till de traditionella begravningarna. Allt fler får sin aska spridd över havet eller på andra platser när de dör.
Förra året söktes 33 tillstånd hos Länsstyrelsen för att få sprida askan efter en avliden person. Det kan jämföras med 18 året innan. De flesta vill få sprida aska över vatten, resten över egen mark. Hittills i år har 18 person ansökt om tillstånd till askspridning. I princip alla ansökningar beviljas.